ซิงค์ล้างจาน

ซิงค์ล้างจาน

ซิงค์ล้าง 1 หลุม มีหลุมเคลียร์เศษอาหาร 700x1200x800 mm

view