งานระบบ ปล่องดูดควัน + แก็สสเตชัน

งานระบบ ปล่องดูดควัน + แก็สสเตชัน

ฝาชีสแตนเลส + ฟิลเตอร์ + ไฟแสงสว่าง 2800x800x550 mm

ท่อลมดูดสังกะสี หนา 0.55 ถึง 0.77 มม. ขนาด 12"x 12" ถึง 16"x14"

พัดลมดูดควัน KRUGER BSB 450 c   Capacity 3000 cfm

Static Pressure 1.5 inch-wg. Motor Instaalled 1.5 kw.4/3  220/50

เดินระบบ+ตู้คอนโทรล

view