ตู้แช่โชว์ กระจกโค้ง

ตู้แช่โชว์ กระจกโค้ง


ตู้โชว์อาหาร มีความเย็น

1000x2000x1200 mm.view