ตู้โชว์ซูชิ,อาหารญี่ปุ่น

ตู้โชว์ซูชิ,อาหารญี่ปุ่น

ตู้โชว์ซูชิ , โชว์ปลาดิบอาหารญี่ปุ่น

350x1500x350 mm.

view