เตาย่าง + เตากริล

เตาย่าง + เตากริลเตาย่างหินลาวา + เตากริล

700x1000x800+150 mm.


view