เตาทอด เตากริล เตาย่าง เตาฝรั่ง 4 in 1

เตาทอด เตากริล เตาย่าง เตาฝรั่ง 4 in 1

เตาทอด เตากริล เตาย่าง เตาฝรั่ง

4 in 1 มืออาชีพตัวจริง

700x2000x800+150 mm.


view