เตาย่าง+เตาทอด

เตาย่าง+เตาทอด

เตาทอด + เตาย่างหินลาวาสแตนเลส

700x1300x800+150 mm.

view