ตู้โชว์ ซูชิ ร้านอาหารญ๊๋ปุ่น

ตู้โชว์ ซูชิ ร้านอาหารญ๊๋ปุ่น


                                                                                          

                                                                                         

                                                                            ตู้โชว์ ซูชิ (คอมส์แยก) 350x2000x350 mm.view