เตากริล ขึ้นลาย

เตากริล ขึ้นลาย

เตาย่าง กริล เตาย่างขึ้นลาย วางเคาเตอร์

ขนาด 70x75x50 cm.

ราคา 15,000 บาท

view