เตาย่าง + เตากริล

เตาย่าง + เตากริล

เตาย่างหินลาวา + เตากริล

ตะแกรงสแตนเลส วางเคาเตอร์

ขนาด 700 x 600 x 300 mm.

 

 

view