เคาเตอร์อุ่นอาหารไฟฟ้า ร้านข้าวแกง

เคาเตอร์อุ่นอาหารไฟฟ้า ร้านข้าวแกง
เคาเตอร์อุ่นอาหาร 5 ถาดหลุม (ไฟฟ้า) ปรับเร่งความร้อน ได้  ขนาด 700x1800x850 mm
view