เตาย่าง + เตากริล เตาสเต๊ก

 

เตาย่างหินลาวา + เตากริล เตาสเต๊ก

ขนาด 700x800x800x mm.

หลากหลายเมนู ปิ้งย่าง ได้มากมายตามความต้องการ

 

 

เตาย่างหินลาวา + เตากริล

  เตาย่างหินลาวา(ตะแกรงสแตนเลส)+เตากริล หลากหลายเมนู ปิ้ง ย่างซีฟู้ด... (more)

เตาย่าง + เตากริล

เตาย่างหินลาวา + เตากริล ตะแกรงสแตนเลส วางเคาเตอร์ ขนาด 700 x 600 x 300 mm.... (more)

เตาย่าง + เตากริล

  (more)

เตาย่าง+เตาทอด

เตาทอด + เตาย่างหินลาวาสแตนเลส 700x1300x800+150 mm. (more)

เตาทอด เตากริล เตาย่าง เตาฝรั่ง 4 in 1

เตาทอด เตากริล เตาย่าง เตาฝรั่ง 4 in 1 มืออาชีพตัวจริง... (more)

เตาย่าง + เตากริล

เตาย่างหินลาวา + เตากริล... (more)

view