: สินค้า มือสอง :

 

 

 

เตากริล ขึ้นลาย

เตาย่าง กริล เตาย่างขึ้นลาย วางเคาเตอร์ ขนาด 70x75x50 cm. ราคา 15,000 บาท... (more)

เตาย่างไฟฟฟ้า

เตาย่าง SALAMANDER (เตาย่าง ไร้ควัน ) ไฟฟ้า 3 เฟส 380 v ขนาด 49/65/57cm.... (more)

เตาทอดไฟฟ้า มือสอง

เตาทอดไไฟฟ้า 1 ช่อง / 2 ช่อง (ของใหม่ ลูกค้าฝากขาย) ใช้ไฟ 3 เฟส 380 V... (more)

view