ระบบเดินท่อแก๊ส + ระบบมอเตอร์ดูดควัน

การเดินท่อมอเตอร์ดูด และ ท่อแก็ส

ขึ้นอยู่กับสถานที่ระยะหน้าเตา ระยะท่อ

ตำแหน่งจัดวางมอเตอร์ ตำแหน่งทางออกของท่อ

ระบบดูดควัน ดูดกลิ่น

(more)

ระบบดูดควัน ดูดกลิ่น

(more)

ระบบเดินท่อแก๊ส สถานีแก็ส

     ระบบแก็ส 2 + 2 (more)

ระบบดูดควัน ดูดกลิ่น

(more)

ระบบดูดควัน ดูดกลิ่น

(more)

ระบบเดินท่อแก๊ส สถานีแก็ส

     งานระบบแก็ส (more)

ระบบเดินท่อแก๊ส สถานีแก็ส

(more)

ระบบมอเตอร์ ดูดควัน

(more)

งานระบบ ปล่องดูดควัน

    งานระบบ ปล่องดูดควัน (more)

ฝาชี สแตนเลส

(more)

ระบบเดินท่อ แก็ส

(more)

งานระบบ ปล่องดูดควัน + แก็สสเตชัน

ฝาชีสแตนเลส + ฟิลเตอร์ + ไฟแสงสว่าง 2800x800x550 mm ท่อลมดูดสังกะสี หนา 0.55 ถึง... (more)

งานระบบ ปล่องดูดควัน

  งานระบบ ดูดควันสนาม ราชกรีฑาสโมสร (more)

งานระบบ ปล่องดูดควัน + แก็สสเตชัน

ฝาชีสเตนเลส เกรด304 หนา 1.0 มม. ขนาด 80x400x50 ซม. ฟิลเตอร์สเตนเลส... (more)

งานระบบ ปล่องดูดควัน + แก็สสเตชัน

ฝาชีสแตนเลส,ฟิลเตอร์ 800x1800x500 mm ท่อลมดูดควันสังกะสี หนา 0.55 มม. 12"x12"ถึง... (more)

งานระบบ ปล่องดูดควัน

ฝาชีสแตนเลส เกรด 304 หนา 1.0 มม. ขนาด 80x360x50 ซม. ฟิลเตอร์สแตนเลส 50x50x4 ซม. =6... (more)

ติดตั้งระบบดูดควัน + ระบบแก็ส

โรงแรม จ่าแสน (เจริญกรุง) พัดลมครูเกอร์ BSB 400 c Capacity 1800 cfm... (more)

ระบบดูดควัน

ร้านกุ้งล่ำ เลียบคลองทวีวัฒนา ฝาชีสแตนเลส+ฟิลเตอร์ 6 ชิ้น 800x3600x500 mm.... (more)

view