เตาฝรั่งหัวเหล็กหล่อ เตาอุ่น 4 หัว

" เตาอุ่น เตาฝรั่ง "

เป็นเตาเหล็กหล่อ 4 หัว ใช้งานได้หลากหลาย ประหยัดพื้นที่

สามารถประกอบอาหารหลายอย่าง ในเวลาเดียวกันได้

ส่วนใหญ่จะใช้ผสมในหลายครัว ทั้ง ครัวยุโรบ ครัวญี่ปุ่น ใช้ ได้หลากหลาย

เตาอุ่น,เตาฝรั่ง4หัว

(more)

เตาอุ่น,เตาฝรั่ง4หัว

(more)

เตาอุ่น,เตาฝรั่ง4หัว

เตาฝรั่ง 4 หัวเหล็กหล่อ 700x700x800+150 mm. (more)

เตาอุ่น,เตาฝรั่ง4หัว

เตาฝรั่ง 4 หัว เตาอุ่น 700x700 mm วางเคาเตอร์... (more)

เตาฝรั่ง 4 หัว เตาอุ่น

เตาฝรั่ง 4 หัว เตาอุ่น 750x750x800 mm   (more)

เตาฝรั่ง 4 หัว เตาอุ่น

เตาฝรั่ง 4 หัว เตาอุ่น 700x700x800 mm (more)

เตาฝรั่ง 4 หัว ครัวสเต๊ก

เตาฝรั่ง 4 หัว เตาอุ่น 700x700x350 mm (more)

เตาฝรั่ง 4 หัว ครัวสเต๊ก

(more)

เตาฝรั่ง 4 หัว

(more)

เตาฝรั่ง 6 หัว

เตาฝรั่ง 4 หัว 700x700x800+150 mm.... (more)

เตาอุ่น 4 หัว

เตาครัวยุโรบ 4 หัว ขนาด 750x750x800 mm (more)

เตาฝรั่ง 4 หัว

เตาฝรั่ง 4 หัว 750x750x800+150 mm. (more)

เตาฝรั่้ง 6 หัว

เตาฝรั่ง 6 หัว 700/1000/800+150 mm. (more)

view