โต๊ะเตรียมอาหาร,โต๊ะเตรียมกลาง , โต๊ะเตรียมของ

โต๊ะเตรียมของ

ใช้งานหลัก คือการเตรียมงานในครัวต่าง รวมทั้งวางอุปกรณ์ทั่วไป

โต๊ะเตรียม,ติดผนัง

(more)

โต๊ะเตรียมกลาง+อ่างล้าง

(more)

โต๊ะเตรียม,ติดผนัง

(more)

โต๊ะเตรียม,ติดผนัง

(more)

โต๊ะเตรียมมีหลุมขยะ

(more)

โต๊ะเตรียมมีชั้นลอย+อ่างล้าง

(more)

โต๊ะเตรียมมีชั้นลอย

(more)

โต๊ะรับอาหาร เข้า-ออก

(more)

โต๊ะเตรียมมีชั้นลอย

(more)

โต๊ะเตรียมมีชั้นลอย+อ่างล้าง

(more)

โต๊ะเตรียม 2 ชั้น ติดผนัง

(more)

โต๊ะเตรียม 2 ชั้น มีชั้นลอย

(more)

โต๊ะเตรียม 2 ชั้น โต๊ะกลาง

(more)

โต๊ะเตรียม 2 ชั้น ติดผนัง

ขนาด 700x1500x800+150 mm (more)

โต๊ะเตรียม 2 ชั้น มีชั้นลอย

(more)

โต๊ะเตรียม + ชั้นวางของ

(more)

โต๊ะเตรียมอาหาร+ชั้นวางของ

ขนาด 1000x2000x800+900 mm (more)

โต๊ะเตรียม + หลุมเคลียร์

(more)

โต๊ะวางหม้อ หุงข้าว

โต๊ะวางหม้อหุงข้าว 700x1500x500+500 mm (more)

โต๊ะเตรียม 2 ชั้น

(more)

view