ตู้แช่อาหาร,ตู้แช่เครื่องดื่ม

ตู้เเช่ แยกเป็น 2 ลักษณะ

ตู้เคาเตอร์ตู้นอน ( Undercounter ) , ตู้ยืน ( UP right )

มีระบบ 2 ระบบ

แช่เย็น ( Chilled )  เหมาะกับการแช่เย็น

อุณหภูมมิ +2  ถึง +5 เหมาะกับเครื่องดื่ม , ผักสด ,เนื้อสัตว์ตัดแต่งแล้ว

แช่แข็ง ( Freezer )เหมาะกับการแช่แข็ง

อุณหภูมมิ -0 ถึง -18 เหมาะกับการแช่แข็ง , เนื้อสัตว์ , เก็บสต๊อกเนื้อ

ตู้แช่อาหาร,ตู้แช่เครื่องดื่ม

(more)

ตู้แช่อาหาร,ตู้แช่เครื่องดื่ม

(more)

ตู้แช่อาหาร,ตู้แช่เครื่องดื่ม

(more)

ตู้แช่อาหาร,ตู้แช่เครื่องดื่ม

(more)

ตู้แช่อาหาร,ตู้แช่เครื่องดื่ม

(more)

ตู้แช่อาหาร,ตู้แช่เครื่องดื่ม

(more)

ตู้แช่อาหาร,ตู้แช่เครื่องดื่ม

(more)

ตู้แช่เย็น-ตู้แช่แข็ง

(more)

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง

(more)

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง

(more)

ตู้แช่ เคาเตอร์สลัด

(more)

ตู้แช่เคาเตอร์ + หลุมสลัด

(more)

ตู้แช่ 4 ประตู 2 ระบบ (Nofrost)

ตู้แช่ 4 ประตู 2 ระบบ Nofrost 750x1320x2050 mm... (more)

ตู้แช่เย็น เคาเตอร์

ตู้แช่เย็นเคาเตอร์ มีชั้นลอย 2 ชั้น ขนาด  750 x 1500 x 850 mm... (more)

ตู้แช่เย็นเคาเตอร์ 3 ประตู

     ตู้แช่เย็นเคาเตอร์ 3 ประตู( 4... (more)

view