ถังดักไขมันสแตนเลส


ถังดักไขมันสแตนเลส Grease traps

ขนาด 300x400x300 mm.36 ลิตร

stainless 304 # 0.9 mm.

ตรงตามมาตราฐาน สาธาณสุข

จัดวางใต้ซิงค์ล้างทั่วไป หรือ เตาผัดร้านอาหาร


ถังดักไขมัน คือ อุปกรณ์ที่ช่วยดักจับไขมันจากการล้างภาชนะและอุปกรณ์หุงต้มอาหารไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง เนื่องจากไขมันจะลอยตัวอยู่ผิวน้ำทำให้ออกซิเจนละลายน้ำได้น้อย ป็นสาเหตุให้น้ำเน่าเสียและท่อระบายน้ำอุดตัน ถังดักไขมันมี 2 ประเภท คือ แบบตั้งบนพื้น และแบบฝังดิน สำหรับถังดักไขมันในบ้านควรเลือกแบบตั้งบนพื้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานและดูแลรักษา และควรเลือกขนาดของถังตามจำนวนของสมาชิกในบ้าน ดังนี้ 1 - 5 คน ควรใช้ถังขนาด 15 ลิตร และ 6 - 10 คน ควรใช้ขนาด 30 ลิตร

หลักการทำงานของถังดักไขมัน :
หลักการทำงานของถังดักไขมัน คือ ขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวหน้าจนสามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำออกซึ่งจมอยู่ใต้ระดับไขมัน เพื่อนำน้ำเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำต่อไป เห็นได้ว่าการทำงานของถังดักไขมันมีหลักการง่ายๆ คือ การใช้วิธีแทนที่ของน้ำ คือ น้ำที่อยู่ในถังจะถูกแทนที่จากน้ำที่ทยอยไหลเข้าไปและต้องให้น้ำในถังมีเวลาพอที่แยกไขมันกับน้ำดีออกจากกัน จึงจำเป็นต้องมีแผงกั้นตรงกลาง ระหว่างถังเพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านเข้ามาไม่ให้กระทบกับการแยกตัวของน้ำกับไขมันให้มากที่สุด ดังนั้นถังดักไขมันยิ่งใหญ่ยิ่งมีประสิทธิภาพมาก โดยทั่วไปถังดักไขมันแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน สแตนเลส

ถังดักไขมัน ขนาด 300x400x300 mm... (more)

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันสแตนเลส 300/400/300 mm. (more)

view