ถังดักไขมันสแตนเลส


ถังดักไขมันสแตนเลส Grease traps

ขนาด 300x400x300 mm.

stainless 304 # 0.9 mm.

ตรงตามมาตราฐาน สาธาณสุข

จัดวางใต้ซิงค์ล้างทั่วไป หรือ เตาผัดร้านอาหาร


ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน,สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน สแตนเลส

(more)

ถังดักไขมัน สแตนเลส

ถังดักไขมัน ขนาด 300x400x300 mm... (more)

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันสแตนเลส 300/400/300 mm. (more)

view