รถเข็นเก็บจาน , รถเคลียร์เศษอาหาร

รถเข็นเก็บจาน มีช่องหลุมเคลียร์เศษอาหาร

ขนาด 600x1000x800 mm.

เหมาะสม กับ โรงอาหาร โรงอาหารนิคม ศูนย์อาหาร

รถเข็นเก็บจาน 2 ชั้น

ขนาด 600x800x800 mm (more)

รถเข็นเก็บจาน2ชั้น

รถเก็บจาน 2 ชั้น 600x800x850 mm. (more)

รถเข็นเก็บจาน 3 ชั้น + หลุมขยะ

รถเข็นเก็บจาน มีหลุมขยะ (more)

รถเข็นเก็บจาน

(more)

รถเข็นเก็บจาน มีหลุมเคลียร์

(more)

รถเข็นเก็บจาน มีหลุมเคลียร์

(more)

รถเข็นเก็บจาน 3 ชั้น มีหลุมเคลียร์ขยะ

(more)

รถเข็นเก็บจาน 3 ชั้น มีหลุมเคลียร์ขยะ

(more)

รถเข็นเก็บจาน 3 ชั้น มีหลุมเคลียร์ขยะ

(more)

โต๊ะเก็บจาน เคลียร์เศาอาหาร

โต๊ะเก็บจาน เคลียร์เศษอาหาร 600x1500x850 mm. (more)

view