เตาย่างซีฟู้ด , เตาย่างหินลาวา


 เตาย่างหินลาวา เตาย่างเหล็กหล่อ

หลากหลายเมนู ปิ้งย่างสเต๊กขึ้นลาย หรือ ซีฟู้ดหลากหลาย

ใช้ไฟเผาหินลาวา หินลาวาจะส่งผ่านความร้อนให้สู่อาหาร

ข้อดี คือสะอาด อาหารสวยงาม สามารถเร่งความร้อนได้ตามที่กำหนด

หินลาวายังนำมาล้าง และนำมาใช้ใหม่ได้ และเติมของใหม่เพิ่ม เติม ..


เตาย่างหินลาวา

... (more)

เตาย่างหินลาวาเหล็กหล่อ เตาย่างหินลาวา

เ ตาย่างหินลาวา 700x700x800 mm (more)

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

เตาย่างหินลาวา 700x700x800 mm (more)

หินลาวาเตาย่าง

เตาย่างหินลาวา ซีฟู้ด (ตะแกรงสแตนเลส) 700x700x800 mm.    x 2... (more)

เตาย่าง หินลาวาตะแกรงสแตนเลส

... (more)

เตาย่างหิน ลาวา

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ 700x2000x800 cm  ... (more)

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ ขนาด 700x1200x800 mm (more)

เตาย่าง หินลาวา

เตาย่าง หินลาวา ตะแกรงสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ขนาด 700x600x800 mm... (more)

เตาย่างหินลาวา

        เตาย่างหินลาวา... (more)

เตาย่างหินลาวา สแตนเลส

เาตาย่างหินลาวา ซีฟู้ด (more)

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

เตาย่างหิาลาวา เหล็กหล่อ หลากหลายเมนู ปิ้ง ย่าง... (more)

เตาย่างหิน ลาวาเหล็กหล่อ

(more)

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

เตาย่างหินลาวา 750x1500x300 mm. (more)

เตาย่างหินลาวา สแตนเลส

เตาย่างหินลาวา สแตนเลส 700x1000x800+150 (more)

เตาย่าง หินลาวา

... (more)

view