ซิงค์ล้างจาน ร้านอาหาร

ซิงค์ล้าง สแตนเลส

      มีตั้งแต่ 1 หลุม  จะใช้กับการล้างมือ หรือ ล้างแก้ว ซิงคร้านกาแฟและงานทั่วไป

  - ซิงค์ล้าง 2 หลุม  จะเพิ่มหน้าที่ของงานมากขึ้น การล้างเตรียม ผัก ปลา หรือเ นื้อสัตว์  ของต่างๆ ล้างของทั่วไป

  - ซิงค์ล้าง 3 หลุม  มักจะใช้ไปทางการล้างจาน หรือล้าง ครัวใหญ่ องค์ประกอบต่างๆขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่ นั้น ๆด้วย

ซิ้งค์ล้าง1หลุม

(more)

ซิ้งค์ล้าง1หลุมมีที่พักวางของ

ซิงค์ล้าง 1 หลุม มีที่พักวางของ ขนาด 700x1000x800 mm (more)

ซิ้งค์2หลุม

(more)

ซิ้งค์ล้าง2หลุมมีที่พักวางของ

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุม,มีที่พักวางของ 700x1500x800 mm (more)

ซิ้งค์ล้าง1หลุม,มีที่พักวางของ

ซิ้งค์ล้าง1หลุม,มีที่พักวางของ 700x1000x800 mm (more)

ซิ้งค์ล้าง3หลุม,มีที่พักวางของ

(more)

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของ

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของ 700x1500x800 mm (more)

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของซ้าย ขวา

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของ 700x2000x800 mm (more)

ซิ้งค์ล้าง2หลุมมีที่พักวางของ

ซิงค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของ  ขนาด 700x1500x800 mm (more)

ซิ้งค์ 2 หลุม มีที่วางของ

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของ 700x1800x800 mm (more)

ซิ้งค์ สแตนเลส

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของ 700x1800x800 mm (more)

ซิ้งค์ สแตนเลส

ซิ้งค์ล้าง1หลุม,มีที่พักวางของ 700x1100x800 mm (more)

ซิ้งค์ล้างจาน

(more)

ซิ้งค์ล้างจาน

ซิงค์ล้างเข้าเครื่อง ล้างจาน (more)

ซิ้งค์ล้างจาน

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของ 700x1500x800 mm (more)

เคาเตอร์ซิงค์ ล้างจาน

เคาเตอร์ซิงค์ล้างจาน 2 หลุม (more)

ซิงค์ล้างจาน

ซิงค์ล้าง 1 หลุม มีหลุมเคลียร์เศษอาหาร 700x1200x800 mm (more)

ซิ้งค์ล้างจาน

ซิ้งค์ล้าง 2 หลุมมีที่พักวางของ 700x1500x800 mm (more)

เคาเตอร์ซิงค์ 1 หลุม ร้านกาแฟ

  เคาเตอร์ซิงค์ล้าง 1 หลุม ร้านกาแฟ ขนาด 700x1000x800 +250 mm... (more)

ซิงค์ 1 หลุม

ซิงค์ 1 หลุม 700x700x800+150 mm (more)

ซิงค์ 2 หลุมพักซ้าย ขวา

ซิงค์ 2 หลุมพัก ซ้ายขวา (more)

ซิงค์ 3 หลุม

ซิงค์ล้าง 3 หลุม (more)

ซิงค์ 1 หลุม มีชั้นวางของ

ซิงค์ 1 หลุมพักขวา มีชั้นวางของ 700x1000x850+150+500 mm.... (more)

ซิงค์ 2 หลุม

ซิงค์ 2 หลุม 750x1350x850+150 mm. (more)

ซิงค์ 2 หลุมพักซ้าย-ขวา

ซิงค์ 2 หลุม พักซ้าย-ขวา 750x2000x850+150 mm. (more)

ซิงค์ 2 หลุมพักซ้ายขวา

ซิงค์ 2 หลุมพักซ้ายขวา 700x2000x850+150 mm.... (more)

view