เตาผัดทอด ครัวจีน

" เตาจีน " ( KB 7-KB 8 )

เหมาะกับการประกอบอาหารที่ต้องกำลังไฟแรง กำลังสูง

ใช้ทำรวดเร็ว กำลังไฟจะสูงกว่า "เตาไทย" ใช้งานร่วมกัน

ต่างกันแค่ กำลังไฟนิยมใช้กับ ประเภททอด หรือ การผัด ผัดไฟแดง

ส่วนใหญ่จะใช้ประกอบอาหาร เมนูอาหารจีนเป็นส่วนใหญ่

เตาครัวจีน 2 หัว

เตาจีนเหล็กหล่อ 2 หัว+ที่วางของ 1800x750x800 mm (more)

เตาครัวจีน 2 หัว

เตาจีนเหล็กหล่อ 2 หัว+ที่วางของ (more)

เตาครัวจีน 2 หัว + ที่วางของ

เตาจีน 2 หัว (more)

เตาครัวจีน 2 หัว

เตาจีน 2 หัว 1500x750x800 mm (more)

เตาครัวจีน 3 หัว + ที่วางของ

(more)

เตาครัวจีน 3 หัว

เตาจีนเหล็กหล่อ 3 หัว 2100x750x750 mm (more)

เตาจีน 2 หัว มี เตาซุปกลาง

เตาจีน 2 หัวเหล็กหล่อ มี เตาซุปกลาง (more)

เตาจีน+เตาไทย+เตาซุป

เตาครัวไทย-ครัวจีน+เตาซุป (more)

เตาครัวจีนหัวเหล็กหล่อ 2 หัว

เตาจีน 2 หัว (more)

เตาครัวจีน 3 หัว

เตาจีน 3 หัว มีที่วางของ 2500x750x750  mm (more)

ครัว เตาจีน

ครัวจีน (more)

เตาจีน หัวเหล็กหล่อ

เตาจีน 1 หัว มีที่วางของ  1200x750x800  mm (more)

2 เตาไทย 1 เตาจีน

2 เตาไทย 1 เตาจีน (more)

เตาจีน 2 หัว

เตาจีน 2 หัว มีที่วางของ 2000x750x750 mm (more)

เตาจีน

เตาจีน 2 หัว มีที่วางของ 1800x750x800  mm (more)

เตาจีน 3 หัว

เตาจีน 3 หัว (more)

เตาครัวจีน 3 หัว

เตาจีน 3 หัว มีที่วางของ (more)

เตาจีน 2 หัว

เตาจีน 2 หัว (more)

เตาจีน

เตาจีน 2 หัว 1800x750x750 mm (more)

เตาจีน

เตาจีน 2 หัว (more)

เตาจีน 3 หัว

เตาจีน 3 หัว (more)

เตาจีน 1 หัวพักขวา

เตาครัวจีน 1 หัว พักขวา 750x1200x750+200 mm... (more)

เตาจีน 2 หัว

เตาจีนหัวสแตนเลส 2 หัว (more)

เตาครัว จีน 2 หัว

เตาครัวจีน 2 หัวสแตนเลส 2 ก๊อก 750x2000x750+200 mm. (more)

เตาครัว จีน 1 หัว

เตาจีน 1000x1000x750+200 mm. (more)

เตาจีนหัวสแตนเลส

เตาจีน 750x1200x750+200 mm. (more)

เตาจีนหัวสแตนเลส

... (more)

view