เตาผัดทอด ครัวไทย

 

" เตาไทย " KB 5 ( 50,000 BTU )

เตาผัดทอดครัวไทย แทบจะบอกได้ว่าเป็นอุปกรณ์หลักในครัว

ที่ได้รับความนิยม ใช้ในร้านอาหาร ใช้ได้หลากหลาย

ประเภท  เตาผัด , เตาทอด ใช้ตั้งแต่ 1- 2- 3 หัว

ขึ้นอยู่กับขนาดของ ครัว และความเหมาะสมของสถานที่

เตาครัวไทย 4 หัว

เตาไทย 4 หัว มีที่พักวางของ 2500x700x800 mm... (more)

เตาครัวไทย 3 หัว

เตาไทย 3 หัว  1800x700x800 mm (more)

เตาครัวไทย 2 หัว มีที่วางของ

เตาไทย 2 หัวมีที่วางของ 1500x700x800 mm (more)

เตาครัวไทย 1 หัว ที่วางของ

เตาไทย 1 หัว 1000x700x800 mm (more)

เตาครัวไทย 1 หัว

เตา 1 หัว ครัวไทย 700x700x800 mm (more)

เตาครัวไทย

เตาต้มเตี้ย  700x700x400+500 mm (more)

เตาครัวไทย 3 หัว

เตาไทย 3 หัว 1800x700x800  mm (more)

เตาครัวไทย 2 หัว

เตา 2 หัวครัวไทย  1000x600x800 mm (more)

เตาผัดทอดไทย + เตาจีน

เตาไทย + เตาจีน 1500x750x800  mm (more)

เตาไทย 3 หัว + เตาซุป

เตาไทย 3 หัว + เตาซุป   2500x700x800 mm (more)

ครัว โรงเรียนสอนทำอาหาร

(more)

เตา ครัวไทย

เตาไทย 2 หัว 1500x700x800  mm (more)

เตา ครัวไทย

(more)

เตา ครัวไทย

เตาไทย 3 หัว (more)

เตาครัว ไทย

(more)

เตาครัว ไทย

(more)

เตาผัด ทอด ครัวไทย

เตาไทย 2 หัว 1500x700x800 mm (more)

เตาครัวไทย 2 หัว

เตาไทย 2 หัว 1500x700x800 mm (more)

2 ไทย 1 เตาจีน

2 ไทย 1 เตาจีน 1800x750x800 mm (more)

เตาไทย 3 หัว

(more)

เตาไทย 2 หัว

(more)

เตาครัวไทย 3 หัว

(more)

เตาครัวไทย 3 หัว พักขวา

เตาครัวไทย 3 หัวพักขวา ขนาด 750x2000x750+200 mm.... (more)

เเตาไทย 3 หัว

เตาไทย 3 หัว 700x1800x800+150 mm. (more)

เตาไทย 2 หัว

(more)

เตาไทย 1 หัวพักขวา

เตาไทย 1 หัวพักขวา 700x1000x800+150 mm. (more)

เตาไทย 2 หัวพักขวา

เตาไทย 2 หัวพักขวา 700/1500/800+150 mm.... (more)

view